Leiders Onderwijs Innovatie

LearningLab voor projectleiders onderwijsinnovatie

Fedde Kloppenburg

LinkedIn

Passies

Het verbinden en faciliteren van professionals om samen ‘toekomstproof’ onderwijs te bouwen, geeft mij voldoening en betekenis bij het uitoefenen van leiderschap in onderwijsinnovatie. Studenten moeten zich in een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt staande houden. Van hen wordt flexibiliteit, maar ook regie verwacht. Bijvoorbeeld als het op technologische ontwikkelingen aankomt, die ons veel bieden, maar ook arbeidsplaatsen in het geding brengen. Studenten zoeken meer betekenis in hun privé- en professionele leven. Ze zijn zich bewust van ecologische en sociale ontwikkelingen die duurzaamheid in de breedste zin van het woord tot een doel op zich maken. Beroepsonderwijs dat niet alleen op deze ontwikkelingen anticipeert, maar ook een substantiële bijdrage levert met impact op de lange termijn is daarom van wezenlijk belang. Het is geweldig en een voorrecht om via de HU aan deze urgentie te kunnen bijdragen.

Expertise & Competenties

Kernwoorden: Verbinder, transparant, rechtvaardig en bewaarder van rust en relativering.

Na mijn opleiding Rechten werkte ik op de strafsector van de Rechtbank Utrecht. Daar waar schuld, boete en humaniteit in een zorgvuldige belangenafweging samen komen, vond ik de menselijke maat en rechtvaardigheid als basis voor mijn carrière. Gedreven door inhoud maar ook menselijk contact maakte ik de overstap naar de HU. Naast het docentschap heb ik als vice-voorzitter van de examencommissie een verbindende rol gespeeld bij het dichten van de kloof tussen controle en uitvoering. Daarna leidde ik als projectleider een complexe, maar succesvolle innovatie van het deeltijdonderwijs van het Instituut voor Recht naar een flexibel onderwijsprogramma. Hierbij zijn de verschillende opleidingen van het instituut grotendeels samengevoegd. Hoe maken we samen een zo’n innovatief mogelijk curriculum met behoud van de klassieke waarden van het recht en met respect voor individuele- en opleidingswaarden? Die uitdaging stond telkens centraal. Hiertoe verbind ik zo veel mogelijk de kracht van goed uitgedachte concepten met de professionele capaciteiten van het uitvoerende team.

Hiervoor word ik gevraagd

- Begeleiden en adviseren van innovaties naar flexibel gepersonaliseerd onderwijs.
- Begeleiden en adviseren bij samenvoegingen of samenwerkingen tussen teams en/of opleidingen.
- Opzetten en inwerkingstellen van adviserende en controlerende organen en commissies.
- Advies en begeleiding bij de samenwerking in onderwijsinnovatie tussen de opleiding en stakeholders, zoals een examencommissie.

Twitter

Hard aan de slag met de #productvision van het digitale TLN (Teaching & Learning Network) platform. @AnneNienhuis… https://t.co/vgxrvgCwEE

Gepost door: leidersOI

Nieuwe vormen van onderwijs vragen om een andere manier van samenwerken. Agile in het onderwijs. @AnneNienhuis… https://t.co/AP3I4PLnyw

Gepost door: leidersOI

We zijn begonnen! Scrumteam IAO @diannebeunk @EsmeeHukshorn @hedwighverbruggen @manoukkraaijenhagen @AnneNienhuis… https://t.co/7Nf9ee4vOA

Gepost door: leidersOI

De opbrengst van de paperclip challenge van het leer arrangement voor leiders onderwijsinnovatie! Wow! https://t.co/ZY8qnisVnI

Gepost door: leidersOI