Leiders Onderwijs Innovatie

LearningLab voor projectleiders onderwijsinnovatie

Carlijn Hoedemaker

LinkedIn

Passies

Onderwijs dat impact heeft op de ontwikkeling van onze studenten, daar wil ik aan werken. Daarvoor is het belangrijk om aan te sluiten bij de motivatie en leermogelijkheden van mensen. Je kunt een kameel een emmer water voorzetten maar het enige water dat hij binnenkrijgt is wat hij zelf drinkt. Zo is het ook met leren maar ook met veranderen, mensen besluiten zelf of ze leren of veranderen. Ik wil uitdagen en verleiden tot leren en veranderen; zowel met collega’s onderling als met onze studenten. Zodat we elke dag een stapje beter worden met als resultaat betekenisvol krachtig onderwijs.

Expertise & Competenties

Betrokken- Open- Doelgericht

Als opgeleid docent en onderwijskundige benader ik veranderkundige vraagstukken altijd vanuit een leerperspectief: hoe leren mensen? Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn voor mij:
• Leren en veranderen lukt pas al mensen zelf eigenaar zijn, betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor leren.
• Leren door te doen: experimenteren, fouten maken en reflecteren.
• Leren en veranderen vragen om goede voorbeelden; veranderen gaat van A naar B via B: de vormgeving van het veranderproces moet overeenkomen met de gewenste nieuwe situatie.

Door mijn ervaring als onderwijskundig adviseur in verschillende organisaties ben ik ben in staat om snel de dynamiek in de werkomgeving te doorgronden. Ik ben analytisch sterk, zie samenhangen breng structuur en overzicht aan in een verandertraject. Daarbij vind ik het belangrijk om te kijken wat er in de praktijk al aanwezig en werkt zodat oplossingen aansluiten bij bestaande werkwijzen.

Hiervoor word ik gevraagd

Als consultant heb ik gewerkt in de rollen van projectleider, adviseur of ontwerper. Anders leren werken was daar altijd het onderwerp. Zo heb ik bijvoorbeeld binnen ABN AMRO gewerkt in het changeteam aan de realisatie van de nieuwe HR strategie waarbij leidinggevenden en medewerkers anders leerden werken met de performance en talentdialoog.

Binnen de HU heb ik als projectleider gepersonaliseerd leren de dynamiek van onderderwijsinnovatie ervaren. In combinatie met het leertraject leiders onderwijsinnovatie was dit een zeer krachtige leerervaring. Deze inzichten zou ik graag weer inzetten om verder te werken aan de onderwijsinnovatie binnen de HU.

Als teamleider heb ik zelf ervaringen opgedaan met het leidinggevenaan een team in een organisatie in verandering. Daarin is mijn opvatting nog meer bevestigd dat onderwijsinnovaties pas goed lukken wanneer mensen zelf eigenaar zijn.

Twitter

Hoe werkt kanban en kunnen wij er binnen @leiders_oi iets mee? @AnneNienhuis en @CarlijnHoedemak volgen de training… https://t.co/GSR2JFX1uQ

Gepost door: leidersOI

'onze' @Remco_coppoolse verzorgde met een aantal collega's (oa @CarlijnHoedemak) een symposium over complexiteit va… https://t.co/6rS3uORS5s

Gepost door: leidersOI

In het netwerk onderwijskundig leiderschap @HU_Utrecht fcussen we op leiden van veranderingen bij complexe onderwij… https://t.co/FlCei7FM0X

Gepost door: leidersOI

Op bezoek bij NHL Stenden in de afsluitende tweedaagse van de leergang innovatieleiders in het HBO. @nhlstenden… https://t.co/2fce5RfAhq

Gepost door: leidersOI