Leiders Onderwijs Innovatie

LearningLab voor projectleiders onderwijsinnovatie

Corona als oplossing voor weeffouten in onderwijsinnovatie

26-01-2021 - Remco Coppoolse

Sinds het voorjaar van 2020 hebben onderwijsinstellingen noodgedwongen onderwijs op afstand verricht. Hoewel noodgedwongen, leveren deze omstandigheden óók inspiratie op voor de richting van het onderwijs. De “geleerde lessen” hieruit vormen een leidraad voor docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers in het (her-)richten van hun visie op onderwijs – ook wanneer het onderwijs níet meer beperkt wordt door maatregelen om de verspreiding van het nieuwe Corona-virus tegen te gaan.


Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) organiseerde een interessant symposium over nieuwe richtingen na de pandemie. Onder andere over de toegankelijkheid, studentenbinding, programmatisch toetsen en de gevolgen van het afstandsonderwijs. Ik (Remco) ben gevraagd om een bijdrage te leveren in het thema veranderen. De vraag was welke lessen ik trek over onderwijsinnovaties. 


Kort samengevat is mijn visie op de lessen uit de tijd dat het land voor het eerst werd ‘stil gezet’, dat we te maken met twee weeffouten in onderwijsorganisaties waardoor innovaties traag verlopen of mislukken. De eerste weeffout betreft een lange aanloop omdat iedereen betrokken moet zijn voor draagvlak. De tweede weeffout is de innovatieparadox in het onderwijs: vrijheid en experimenteren versus control. Twee  grote krachten die elkaar in de weg (kunnen) zitten. In het essay draag ik drie oplossingen aan: (1) ongehinderd experimenteren, (2) samenwerken op hogere doelen en (3) inrichten van proeftuinen en ontwikkelhubs.


Zie het essay en de andere essays die geschreven zijn in het kader van dit symposium hier. Voor een korte samenvatting zie de kennisclip.

Reacties

Mogelijk ook interessant

Onderwijsinnovaties in versnelling

Op het onderwijsfestival gaven Remco Coppoolse en Sander Toby een workshop over hoe je onderwijsinnovaties naar een goed einde kan leiden door te laveren op de ontwikkelenergie van betrokkenen. Na een presentatie van Remco over hoe een projectleider laveert op...

Lees verder
Innovatiekracht van teams als verandermotor in onderwijsinnovatie

Uitnodiging

De innovatiekracht in teams lijkt een belangrijk element in het succes van onderwijsinnovaties. We starten een pilot bij een tweetal teams om hen te helpen hun innovatiekracht verder te ontwikkelen en om  inzicht te ontwikkelen in de onderliggende patronen en...

Lees verder
Podcastserie De verandermaten, aflevering 3

Samen met Josca en Sander namen we inmiddels de derde aflevering van de podcast 'de verandermaten' op. Over veranderen en innoveren in het onderwijs. Dit keer vertelt Maartje ons over haar rol en aanpak bij de invoering en ontwikkeling van leerteamleren bij...

Lees verder
Corona als oplossing voor weeffouten in onderwijsinnovatie

Sinds het voorjaar van 2020 hebben onderwijsinstellingen noodgedwongen onderwijs op afstand verricht. Hoewel noodgedwongen, leveren deze omstandigheden óók inspiratie op voor de richting van het onderwijs. De “geleerde lessen” hieruit vormen een leidraad voor docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers in het...

Lees verder