Leiders Onderwijs Innovatie

LearningLab voor projectleiders onderwijsinnovatie

Corona als oplossing voor weeffouten in onderwijsinnovatie

26-01-2021 - Remco Coppoolse

Sinds het voorjaar van 2020 hebben onderwijsinstellingen noodgedwongen onderwijs op afstand verricht. Hoewel noodgedwongen, leveren deze omstandigheden óók inspiratie op voor de richting van het onderwijs. De “geleerde lessen” hieruit vormen een leidraad voor docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers in het (her-)richten van hun visie op onderwijs – ook wanneer het onderwijs níet meer beperkt wordt door maatregelen om de verspreiding van het nieuwe Corona-virus tegen te gaan.


Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) organiseerde een interessant symposium over nieuwe richtingen na de pandemie. Onder andere over de toegankelijkheid, studentenbinding, programmatisch toetsen en de gevolgen van het afstandsonderwijs. Ik (Remco) ben gevraagd om een bijdrage te leveren in het thema veranderen. De vraag was welke lessen ik trek over onderwijsinnovaties. 


Kort samengevat is mijn visie op de lessen uit de tijd dat het land voor het eerst werd ‘stil gezet’, dat we te maken met twee weeffouten in onderwijsorganisaties waardoor innovaties traag verlopen of mislukken. De eerste weeffout betreft een lange aanloop omdat iedereen betrokken moet zijn voor draagvlak. De tweede weeffout is de innovatieparadox in het onderwijs: vrijheid en experimenteren versus control. Twee  grote krachten die elkaar in de weg (kunnen) zitten. In het essay draag ik drie oplossingen aan: (1) ongehinderd experimenteren, (2) samenwerken op hogere doelen en (3) inrichten van proeftuinen en ontwikkelhubs.


Zie het essay en de andere essays die geschreven zijn in het kader van dit symposium hier. Voor een korte samenvatting zie de kennisclip.

Reacties

Mogelijk ook interessant

Paarse krokodil, beer en olifant. Onderwijsinnovatie is in het pand!

Afgelopen week was het HU Onderwijsfestival. Vanuit het netwerk Onderwijskundig Leiderschap (programma onderwijsinnovatie) hebben we ons veelvuldig laten zien. We gaven verschillende workshops om onze ervaringen en inzichten van onderwijsinnovaties van het afgelopen jaar te delen. Daarnaast haalden we...

Lees verder
Proefschrift Remco Coppoolse – Werkregels voor innovatiemanagers

Onderwijsinnovaties leiden vaak niet tot de beoogde resultaten. Stagnatie in onderwijsinnovaties is een belangrijke oorzaak voor het uitblijven van resultaten. De stagnatie is het gevolg van twee kernproblemen in onderwijsinnovatie: (1) een lineaire basisredenering die geen recht doet aan het...

Lees verder
Agile in het onderwijs, hoe dan?

“Wij zijn bezig met het vernieuwen van ons onderwijs maar dit proces gaat bij ons zo stroperig! Er wordt veel gepraat, het kost veel tijd. Veel collega’s zijn betrokken maar hoe ga ik om met al die verschillende belangen? Zou...

Lees verder
Leiderschaps kompas

Tijdens de leergang senior projectleiderschap van Hogeschool Utrecht werd stilgestaan bij persoonlijk leiderschap. In dit kader zijn we gestart met het (her)ontdekken van onszelf als persoon en projectleider en hebben we een kompas ontwikkeld dat richting geeft aan onze ontwikkelroute...

Lees verder