Leiders Onderwijs Innovatie

LearningLab voor projectleiders onderwijsinnovatie

Corona als oplossing voor weeffouten in onderwijsinnovatie

26-01-2021 - Remco Coppoolse

Sinds het voorjaar van 2020 hebben onderwijsinstellingen noodgedwongen onderwijs op afstand verricht. Hoewel noodgedwongen, leveren deze omstandigheden óók inspiratie op voor de richting van het onderwijs. De “geleerde lessen” hieruit vormen een leidraad voor docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers in het (her-)richten van hun visie op onderwijs – ook wanneer het onderwijs níet meer beperkt wordt door maatregelen om de verspreiding van het nieuwe Corona-virus tegen te gaan.


Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) organiseerde een interessant symposium over nieuwe richtingen na de pandemie. Onder andere over de toegankelijkheid, studentenbinding, programmatisch toetsen en de gevolgen van het afstandsonderwijs. Ik (Remco) ben gevraagd om een bijdrage te leveren in het thema veranderen. De vraag was welke lessen ik trek over onderwijsinnovaties. 


Kort samengevat is mijn visie op de lessen uit de tijd dat het land voor het eerst werd ‘stil gezet’, dat we te maken met twee weeffouten in onderwijsorganisaties waardoor innovaties traag verlopen of mislukken. De eerste weeffout betreft een lange aanloop omdat iedereen betrokken moet zijn voor draagvlak. De tweede weeffout is de innovatieparadox in het onderwijs: vrijheid en experimenteren versus control. Twee  grote krachten die elkaar in de weg (kunnen) zitten. In het essay draag ik drie oplossingen aan: (1) ongehinderd experimenteren, (2) samenwerken op hogere doelen en (3) inrichten van proeftuinen en ontwikkelhubs.


Zie het essay en de andere essays die geschreven zijn in het kader van dit symposium hier. Voor een korte samenvatting zie de kennisclip.

Reacties

Mogelijk ook interessant

Agile in het onderwijs, hoe dan?

“Wij zijn bezig met het vernieuwen van ons onderwijs maar dit proces gaat bij ons zo stroperig! Er wordt veel gepraat, het kost veel tijd. Veel collega’s zijn betrokken maar hoe ga ik om met al die verschillende belangen? Zou...

Lees verder
Bouwstenen voor het organiseren van onderwijsinnovatie

Veel onderwijsinnovaties leiden niet tot de beoogde uitkomsten. Over de oorzaak van het uitblijven van de uitkomsten is nog geen eensluidendheid in de literatuur. Een van de verklaringen is dat vooraf niet goed is nagedacht over de organisatie van de...

Lees verder
Naar een veranderrepertoire voor complexe onderwijsinnovaties

Eerste ervaringen uit een gezamenlijk leertraject met 7 hogescholen 

Remco Coppoolse* & Ellen Kloet**

*Hogeschool Utrecht

**Windesheim


1. Onderwijsinnovatie in een VUCA-omgeving

 

Nederlandse hoger onderwijs is in ontwikkeling. 

Het hoger onderwijs in Nederland is begonnen aan fascinerende innovaties in onderwijs en leren. Learning analytics, gepersonaliseerde leerpaden,...

Lees verder
Onder de motorkap van de onderwijsvernieuwer

 Remco Coppoolse, Stijn Bollinger, Ritie van Rooijen, Sander Toby

 

Onverwachte gebeurtenissen in complexe onderwijsinnovaties

In complexe onderwijsinnovaties moeten onderwijsvernieuwers beducht zijn op onverwachte gebeurtenissen, snel kunnen inspelen op veranderde omstandigheden en soms risicovolle keuzes maken. Als consultants en onderzoekers zien we veel...

Lees verder