Leiders Onderwijs Innovatie

LearningLab voor projectleiders onderwijsinnovatie

06-07-2021

Podcastserie De verandermaten, aflevering 3

Leidinggeven aan een ontwikkel- en implementatieproces, met Maartje Alma

Samen met Josca en Sander namen we inmiddels de derde aflevering van de podcast 'de verandermaten' op. Over veranderen en innoveren in het onderwijs. Dit keer vertelt Maartje ons over haar rol en aanpak bij de invoering en ontwikkeling van leerteamleren bij de opleiding...

10-05-2021

Podcastserie De verandermaten, aflevering 1

De ontwerpgerichte en ontwikkelgerichte benadering

Als veranderaars in het onderwijs leren wij elke dag. We hebben daarom besloten om dat wat wij leren met een breder publiek te delen en daar zelf ook weer van te leren. We zijn daarom gestart met een nieuwe podcastserie:...

10-05-2021

Podcastserie De verandermaten, aflevering 2

De ontwerpgerichte en ontwikkelgerichte benadering in de praktijk

In deze tweede aflevering van de verandermaten praten we verder over de ontwerp- en de ontwikkelgerichte benadering van veranderprocessen. We lichten de werking toe aan de hand van eigen praktijkervaringen.Luister de podcast via onderstaande link.https://anchor.fm/verandermaten/episodes/Ontwerpen-of-ontwikkelen-deel-2-e105g4r…...

26-01-2021

Corona als oplossing voor weeffouten in onderwijsinnovatie

Sinds het voorjaar van 2020 hebben onderwijsinstellingen noodgedwongen onderwijs op afstand verricht. Hoewel noodgedwongen, leveren deze omstandigheden óók inspiratie op voor de richting van het onderwijs. De “geleerde lessen” hieruit vormen een leidraad voor docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers in het...

24-11-2020

De kracht van de tegenspraak

werkvorm

De afgelopen tijd hebben we de werkvorm ‘contemplatieve dialoog’ veelvuldig gebruikt binnen de HU. In acht verschillende opleidingen hebben we deze werkvorm toegepast met veelal mooie resultaten. In deze blog nemen we je mee in deze werkvorm. Misschien is het een vorm die ook voor jou toepasbaar is. Wanneer gebruik je een contemplatieve dialoog?  Onderwijsinnovaties leiden nog wel eens tot stagnatie, omdat de innovatie voorbijgaat aan inhoudelijke debatten met docenten. Wanneer een...

19-11-2020

Onder de motorkap van de onderwijsvernieuwer

 Remco Coppoolse, Stijn Bollinger, Ritie van Rooijen, Sander Toby Onverwachte gebeurtenissen in complexe onderwijsinnovatiesIn complexe onderwijsinnovaties moeten onderwijsvernieuwers beducht zijn op onverwachte gebeurtenissen, snel kunnen inspelen op veranderde omstandigheden en soms risicovolle keuzes maken. Als consultants en onderzoekers zien we veel...

07-11-2020

Onderwijskundig leiderschap - wat is dat?

Het begrip onderwijskundig leiderschap lijkt voor velerlei uitleg vatbaar. Als consultants en onderzoekers van complexe innovaties zien we hoe meertalig de ‘onderwijskundig leider’ moet zijn. Een van die talen is de taal van onderwijsinnovaties. In deze animatie hebben we -...

15-07-2020

Innovatiekracht van teams als verandermotor in onderwijsinnovatie

UitnodigingDe innovatiekracht in teams lijkt een belangrijk element in het succes van onderwijsinnovaties. We starten een pilot bij een tweetal teams om hen te helpen hun innovatiekracht verder te ontwikkelen en om  inzicht te ontwikkelen in de onderliggende patronen en...

09-07-2020

Digitaal veranderkundig onderzoek

digitaal onderzoek, onderwijsinnovatie

Al enige tijd ben ik vanuit TLN  als adviseur betrokken bij het onderwijsinnovatietraject Betabreed van Instituut Archimedes van de HU. Binnen Betabreed wordt opleidingsoverstijgend gewerkt aan een Betabreed-profiel. Concreet wordt gezamenlijk onderwijs ontwikkeld voor de beta-lerarenopleidingen. Het verloop van de...

16-06-2020

Naar een veranderrepertoire voor complexe onderwijsinnovaties

Eerste ervaringen uit een gezamenlijk leertraject met 7 hogescholen Remco Coppoolse* & Ellen Kloet***Hogeschool Utrecht**Windesheim1. Onderwijsinnovatie in een VUCA-omgeving Nederlandse hoger onderwijs is in ontwikkeling. Het hoger onderwijs in Nederland is begonnen aan fascinerende innovaties in onderwijs en leren. Learning analytics, gepersonaliseerde leerpaden,...

04-06-2020

Online onderwijsinnovatie, hoe houden we het leuk?

agile, onderwijsinnovatie

Ok, we werken komend studiejaar dus vanuit huis. Die boodschap kwam wel even binnen moet ik zeggen. De noodzaak van het anders vormgeven van onderwijs wordt gevoeld en de vragen rondom onderwijsinnovatie komen op ons af. We komen in een...

20-04-2020

Online retrospective’s? Doen! En 8 tips hoe

Agile werken

Online retrospective’s? Doen! En 8 tips hoe je dat doet. Een retrospective online? Liever niet was mijn mening. Als agile coach ben ik bij twee scrum projecten betrokken waar het team na elke sprint in een retrospective reflecteert, los van de...

06-04-2020

De coronapandemie vanuit veranderkundig perspectief

veranderkundig

In deze beschouwing bekijk ik de aanpak van de coronacrisis in Nederland vanuit een veranderkundig perspectief. Wat kunnen we leren van hoe de Nederlandse regering deze crisis aanpakt?Het coronavirus heeft de wereld in haar greep. Duizenden mensen worden ziek, ziekenhuizen...

20-03-2020

Let the game begin! Spelen in onderwijsinnovaties

spelen. flow, energie in innovatie

Stuck in an innovation you can’t get out ofEen groep ontwikkelaars werkt aan een onderwijsinnovatie. Ze hebben een ontwikkelopdracht gekregen vanuit de projectorganisatie en gaan daar in eerste instantie met veel enthousiasme mee aan de slag. Er ontstaan individueel prachtige...

06-03-2020

Agile in het onderwijs, hoe dan?

agile, wendbaar werken

“Wij zijn bezig met het vernieuwen van ons onderwijs maar dit proces gaat bij ons zo stroperig! Er wordt veel gepraat, het kost veel tijd. Veel collega’s zijn betrokken maar hoe ga ik om met al die verschillende belangen? Zou...

14-02-2020

Continu verbeteren in onderwijsinnovatie is als spelen

continu verbeteren, veranderkundig

Astrid Prins*, Josca Snoei**, Remco Coppoolse*** Senior beleids dviseur UMC-U** Consultants teaching & Learning Network HU“Wat heb jij vandaag gedaan op je werk? In plaats van het gebruikelijke antwoord van vergaderen, colleges geven, studenten begeleiden was het antwoord deze keer...

31-01-2020

Laggards en windvanen, van stereotypering naar systemisch

veranderkundig

“In mijn team zitten twee collega’s die niet mee willen. Ze komen steeds terug op eerder genomen beslissingen en liggen eigenlijk voortdurend dwars tijdens deze innovatie. Ik heb geen idee wat ik met ze aan moet en ik vind dat...

14-01-2020

Situationeel bewustzijn van veranderleiders (1)

Een veelgehoorde opvatting over het niet slagen van onderwijsinnovatie is de mismatch tussen de complexiteit van dergelijke processen en de dominante veranderaanpak. Een belangrijke actor bij de keuze van de aanpak is de veranderleider. Het dominante repertoire van de veranderleider...

17-12-2019

Wie is de DJ? Mengpaneel voor onderwijsinnovatie

veranderkundig

De mismatch tussen de dominante lineaire veranderstrategie in de complexiteit van onderwijsinnovatie is een veelgehoorde uitleg van problemen in het innovatieproces. Betrokkenen bij grootschalige onderwijsinnovaties van vier hogescholen (NHL Stenden, Haagse Hogeschool, Windesheim en Hogeschool Utrecht) organiseerden een leerreis waarin ze wilden leren over het...

16-12-2019

Wendbaar werken is meer dan een pizzasessie

agile, wendbaar werken

Carlijn Hoedemaker en Anne Nienhuis zijn zo'n drie jaar geleden gestart met hun pionierstocht van agile werken binnen het hoger onderwijs. Carlijn werd vorige week geinterviewd door Trajectum, het onafhankelijk journalistiek platform van Hogeschool Utrecht. Ze geeft in het interview...

12-12-2019

DIME - Results of the Eapril workshop

veranderkundig

DIME – a promising alternative in managing complex innovation in educationResults of the Eapril workshop – Tartu, 2019Remco Coppoolse & Sander Toby 1. IntroductionThe complexity of educational innovation requires a different approach to innovation than has been customary so far. In...

12-12-2019

DIMO – een veelbelovend alternatief in het

veranderkundig

DIMO – een veelbelovend alternatief in het leiden van complexe onderwijsinnovatiesResultaten uit de Eapril workshop – Tartu, 2019Remco Coppoolse & Sander Toby 1. InleidingComplexiteit van onderwijsinnovatie vraagt om een andere benadering voor innovatie dan tot nu toe gebruikelijk. De laatste 6...

03-12-2019

artikel blad projectie van IPMA

veranderkundig

Remco en Sander schreven een artikel voor het blad Projectie van IPMA.nl over hoe het Dynamisch innovatiemanagement (DIMO) een alternatief kijkvenster kan bieden op het proces van onderwijsinnovatie. Het artikel is hier te vinden:https://projectie.ipma.nl/premium-2019-6/research-premium/…...

19-04-2019

Op ontdekkingstocht met opleidingsmanagers bij onderwijsinnovatie: design

veranderkunde

Dit is deel twee in de reeks: op ontdekkingstocht met opleidingsmanagers bij onderwijsinnovatie. Een ontdekkingstocht gericht op lastigheden en oplossingen die lijnmanagers in onderwijsinnovatie ervaren. De methodiek van design thinking helpt ons in deze ontdekkingstocht. In onze eerste blog hebben...

05-04-2019

de kracht van het fiddelen

veranderkunde

De kracht van het fiddelen, en meer dingen die ik leerde op één van onze dagen over onderwijsinnovatie.Op 19 februari organiseerde ik samen met collega Wouter Matthijs een bijeenkomst over innovatie in het onderwijs. We deden dit in het kader...

30-01-2019

Paarse krokodil, beer en olifant. Onderwijsinnovatie is

Onderwijsfestival

Afgelopen week was het HU Onderwijsfestival. Vanuit het netwerk Onderwijskundig Leiderschap (programma onderwijsinnovatie) hebben we ons veelvuldig laten zien. We gaven verschillende workshops om onze ervaringen en inzichten van onderwijsinnovaties van het afgelopen jaar te delen. Daarnaast haalden we bij...

28-01-2019

Masterclass Tanja Enninga: armchair traveling, the innovation

veranderkundig, leiderschap

Tanja Enninga gaf op dinsdag 22 januari een masterclass over haar recent afgeronde promotieonderzoek "Armchair Travelling the Innovation Journey". Zij deed onderzoek naar de verschillende aspecten die een innovatieprojectleider moet leiden, sturen, verdragen en waartussen zij moet laveren. Zij vertelde...

14-12-2018

de gelukkige veranderaar

veranderkundig, leiderschap

deelnemer leergang leiders in onderwijsinnovatieLeiders in onderwijsinnovatie spelen een belangrijke rol bij het vrijmaken van ontwikkelenergie. Naast de concepten, modellen en instrumenten is vooral hun eigen handelen één van de belangrijkste verandertools van een onderwijsinnovatie. De kunst voor leiders is...

07-12-2018

Sturen in woelig water; hoe leid je

veranderkundig, leiderschap

Tijdens het leerarrangement Senior Projectleider Onderwijsinnovatie leerden we met elkaar over de rol van leiders in onderwijsinnovatietrajecten. Een van de lessen was dat je als projectleider om moet kunnen gaan met complexiteit, ambiguïteit, maar ook met onzekerheden. De wereld verandert,...

30-11-2018

Op ontdekkingstocht met opleidingsmanagers bij onderwijsinnovatie: design

Design Thinking

Binnen Hogeschool Utrecht zijn veel opleidingen bezig met onderwijsinnovaties. Complexe onderwijsinnovaties met een onvoorspelbaar verloop als gevolg van interactie tussen een veelheid aan betrokken actoren. Een van deze actoren is het management. Wat is de rol van een leidinggevende in...

22-11-2018

design thinking voor onderwijskundig leiderschap

veranderkundig, leiderschap

Vanuit ons netwerk Onderwijskundig leiderschap onderzoeken we middels Design Thinking hoe we leidinggevenden kunnen ondersteunen bij onderwijsinnovatie. Zie hier een inkijkje in ons proces. https://youtu.be/mqPFs_dEtRc…...

20-11-2018

4 lessen voor een goed gesprek over

veranderkundig

“Dit duurt veel te lang, we moeten tempo maken.” “participatie is goed, maar soms moet je ook gewoon doorzetten. Laten we nu gewoon samen bedenken wat de volgende stap is”. “Ken je dat boekje niet? Gedoe komt er toch? Weerstand...

28-09-2018

Projectopdracht of veranderopgave?

veranderkundig

De laatste weken ben ik betrokken geraakt bij twee gezondheidszorgopleidingen met een mooie ambitie: vernieuwend onderwijs ontwerpen, en waar mogelijk met elkaar integreren. Ik ondersteun twee projectleiders in hun worsteling om hun project te laten slagen, te midden van tegengestelde...

25-09-2018

Masterclass Complexiteit in verandering

veranderkundig

Spannend! Vandaag zijn wij met onze opleiding de casus voor de masterclass die verzorgd wordt door Martine Maes van Interventures (www.martinemaes.nl, innovatie, interventie en avontuur). Het onderwerp van de masterclass is complexiteit in verandering. Nou, dat kun je wel stellen…door...

18-03-2018

Proefschrift Remco Coppoolse – Werkregels voor innovatiemanagers

Veranderkundig

Onderwijsinnovaties leiden vaak niet tot de beoogde resultaten. Stagnatie in onderwijsinnovaties is een belangrijke oorzaak voor het uitblijven van resultaten. De stagnatie is het gevolg van twee kernproblemen in onderwijsinnovatie: (1) een lineaire basisredenering die geen recht doet aan het...

19-01-2018

Hackaton onderwijsinnovatie

Veranderkundig

In een Hackaton onderwijsinnovatie kansrijke prototypes gemaakt die helpen in onderwijsinnovaties. Resultaat: (1) Kaartspel om beelden af te stemmen tussen opdrachtgever en projectleider, (2) een heuze serious play/escape room voor projectleiders en (3) een app waarmee studenten zelf regie nemen...

15-01-2018

Onderwijsinnovaties in versnelling

Veranderkundig

Op het onderwijsfestival gaven Remco Coppoolse en Sander Toby een workshop over hoe je onderwijsinnovaties naar een goed einde kan leiden door te laveren op de ontwikkelenergie van betrokkenen. Na een presentatie van Remco over hoe een projectleider laveert op de...

27-11-2017

Dynamisch management in onderwijsinnovatie

Veranderkundig

Onderwijsinnovaties leiden vaak niet tot het beoogde resultaat. Een van de belangrijke oorzaken is de gekozen veranderstrategie. De dominante veranderstrategie, zeker in het hbo, is een lineaire benadering zoals een project-aanpak. Deze aanpak gaat voorbij aan de onovoorspelbaarheid van het...

17-11-2017

Stakeholders in dynamische onderwijsinnovaties

Veranderkundig

Een van de oorzaken dat onderwijsinnovaties vaak niet leiden tot de beoogde resultaten is, dat het spel tussen betrokken actoren zodanig complex is, dat het verloop van de onderwijsinnovatie nauwelijks is te reguleren. De stakeholderanalyse, waarmee de innovatiemanager het actorenveld...

10-11-2017

Onderwijsinnovatie in netwerkorganisatie: de ShoulderCommunity

Veranderkundig

Samenwerking met verschillende stakeholders is vanuit het perspectief van de innovatiemanager een ingewikkeld gebeuren. Interactie tussen een veelheid aan betrokkenen maakt het verloop tamelijk onvoorspelbaar en veel van deze onderwijsinnovaties stranden voortijdig. Echter, er zijn ook voorbeelden waarin innovatie met...

08-11-2017

Leiderschaps kompas

Veranderkundig

Tijdens de leergang senior projectleiderschap van Hogeschool Utrecht werd stilgestaan bij persoonlijk leiderschap. In dit kader zijn we gestart met het (her)ontdekken van onszelf als persoon en projectleider en hebben we een kompas ontwikkeld dat richting geeft aan onze ontwikkelroute...

26-10-2017

Bouwstenen voor het organiseren van onderwijsinnovatie

Veranderkundig

Veel onderwijsinnovaties leiden niet tot de beoogde uitkomsten. Over de oorzaak van het uitblijven van de uitkomsten is nog geen eensluidendheid in de literatuur. Een van de verklaringen is dat vooraf niet goed is nagedacht over de organisatie van de...

25-09-2017

Leerarrangement voor senior projectleiders gestart

Veranderkundig

Onderwijsinnovaties leiden, als gevolg van de gekozen veranderstrategie, zelden tot verandering in de onderwijsuitvoering. Om de kennis over onderwijsinnovaties in de HU een stevige impuls te geven zijn we met 12 getalenteerde projectleiders gestart met een leerarrangement van een jaar....

19-09-2017

Spanningsveld tussen ontwikkelenergie en organiseren

Veranderkundig

Als projecteider van de onderwijsinnovatie bij een bacheloropleiding koos ik ervoor om alle ontwikkelenergie in te zetten in het ontwerpen en ontwikkelen van het onderwijs, waarbij ik minder aandacht had voor de organisatie van het nieuwe onderwijs. Mijn overtuiging was...

01-06-2017

Cocreatie als duurzame energiebron voor de toekomst

Onderwijskundig

Rene Butter en Renske Schamhart hebben voor Hogeschool Utrecht een mooi boekje geschreven over cocreatie: “Het C-woord, cocreatie, is een veelgebruikt woord. Je zou het bijna een B-woord, buzzword, kunnen noemen. Het is: een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers,...

24-05-2017

26 juni – Masterclass Verandercanvas

Veranderkundig

Er zijn boeken vol geschreven over veranderkunde. Over wat je moet doen, waar je op moet letten en welke modellen je kunt toepassen. Maar hoe dan?! Bij die vraag zien Jelger Spijkerboer en Ewout Langenbarg (Goudsteen & Company) – nadat...

Twitter

Onze collega Josca Snoei schreef een interessant blog over digitaal onderzoek doen naar het verloop van onderwijsin… https://t.co/PPPBb0Zjg7

Gepost door: leidersOI

RT @jaspijkerboer: Er is nu een mini-boek uit. Hier te downloaden: https://t.co/Jyjt2mQzYR Onder meer over de drie paradoxen die je als ve…

Gepost door: leidersOI

Hoe houden we online onderwijs leuk? @CarlijnHoedemak schreef een blog over het gebruik van #liberatingstructures https://t.co/Ilgqb6cd15

Gepost door: leidersOI

Onze collega @AnneNienhuis schreef een leuk blog over een dolfijn en een duikboot. https://t.co/MvXQU7DrfI

Gepost door: leidersOI